Trận sóng nóng đến vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Một trận sóng nóng đã bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto vào hai ngày chúa nhật 17 tháng 6 và ngày thứ hai 18 tháng 6.
Theo bản tin của sở khí tượng thì nhiệt độ trong ngày chúa nhật lên đến 32 độ C cộng thêm sức nóng của độ ẩm đã khiến nhiệt độ lên đến 40 độ C.
Sở Khí Tượng Canada cũng lên tiếng khuyến cáo là với nhiệt độ lên quá cao sẽ làm gia tăng nguy cơ bị ô nhiễm không khí và làm giảm phẩm chất của khí trời trong vùng đại thủ phủ.
Cái nóng và những ô nhiễm môi trường có thể gây nguy hại đặc biệt cho những trẻ em, những phụ nữ đang mang thai, những người lớn tuổi và những người làm việc ngoài trời.
Đây là trận sóng nóng đầu tiên diễn ra ở vùng đại thủ phủ Toronto trong năm nay

Tin tức khác...