Trái trứng gà lớn nhất Canada

Echo Bay, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 3, thì trong tuần lễ trướ, một nông gia tài tử ở thị trấn Echo Bay, tỉnh bang Ontario đã ngạc nhiên khi đi nhặt trứng gà đẻ trong chuồng, đã tìm thấy một quả trứng gà lớn hơn những quả trứng bình thường.

Một trong những quả trứng gà mà chủ nhân Dennis  Goslow nhặt được to gấp ba những quả trứng gà loại lớn bình thường, và khi đem cân thì quả trứng này nặng đến 180 grams.

Đây có thể là quả trứng gà lớn nhất ở Canada từ trước đến nay,  bằng kích thước của một quả táo lớn.

Một quả trứng lớn  ở mức kỷ  lục  tìm thấy trong một trại nuôi gà ở thành phố Ottawa vào năm 2009 nặng 143 grams.

Ông  Goslow chỉ nuôi chừng hai cục con gà mái trong sân sau của nhà ông, và ông không biết là chị gà mái nào đã đẻ ra quả trứng lớn như vậy?

Thị trấn Echo Bay nằm gần thành phố Sudbury ở miền tây bắc tỉnh bang Ontario

Tin tức khác...