Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết nhưng vẫn không thay đổi trong chính sách về thâu nhận di dân.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 2, tổng thống Trump đã công bố bản diễn văn đường hướng, the State of Union, trước lưỡng viện quốc hội.
Đây là bài diễn văn tổng kết thành quả trong năm và đưa ra những đường lối hoạt động cho chính quyền Mỹ trong năm tới.
Trong bài diễn văn trong năm thứ nhì của nhiệm kỳ, tổng thống Trump đã phải đối diện với một quốc hội bị phân chia: đảng Dân Chủ nắm đa số tại hạ viện, trong khi thượng viện vẫn do đảng Cộng Hòa nắm giữ.
Tổng thống Trump đã kêu gọi sự hợp tác giữa hai đảng trong việc điều hành quốc gia trong năm nay, nhưng từ chối không chịu lui bước về chính sách thâu nhận di dân của ông.
Tổng thống Trump đã xác quyết là ông sẽ xây bức tường biên giới ngăn cách với Mễ Tây Cơ, nhưng không cho biết ông ta sẽ xây bằng cách nào, có tuyên bố tình trạng khẩn cấp để xây tường hay không?
Quốc hội Hoa Kỳ có đến ngày 15 tháng 2 sắp tới, để thảo luận và đưa ra một dự thảo thuận lợi cho tổng thống Trump trong việc xây bức tường, vì nếu không ông đe dọa sẽ đóng cửa chính quyền lần thứ hai.
Ông cũng đề cao những sự tiến triển kinh tế Mỹ trong hai năm dưới sự lãnh đạo của ông, cho biết se rút quân Mỹ khỏi Syria vì ông đã đánh bại nhóm khủng bố cuồng tín ISIS.
Ông cũng lên tiếng công kích về các cuộc điều tra tìm xem có những liên quan của nước Nga với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Tổng thống Trump cũng đề cập đến những chính sách mà ông sẽ theo đuổi trong năm nay: sửa sang lại hệ thống hạ tầng giao thông, cắt giảm giá thuốc men và ngăn ngừa bệnh ung thư cho trẻ em.
Ông cũng cho biết là cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong Un sẽ diễn ra ở Việt Nam vào những ngày 27 và 28 tháng 2.

Tin tức khác...