Tổng thống Afghanistan chạy trốn mang theo những bao tiền chất đầy chiếc trực thăng

Kabul: Theo bản tin của hãng thông tấn Tass phổ biến hôm thứ hai ngày 16 tháng 8, thì trên chuyến trực thăng chạy trốn, tổng thống Ashraf Ghani của xứ Afghanistan đã chở theo từng bao tải tiền, và chắc phải là tiền Mỹ kim?
Theo những nhân viên làm việc ở phi trường thì có đến 4 chiếc xe hơi dùng để chở tiền chạy theo đoàn xe chạy trốn của tổng thống Ghani.
Khi đến phi trường, thì số những bao tải tiền được chất lên trực thăng, nhiều đến nỗi không còn chỗ, và vì thế nhiều bao tải tiền đã được để lại ở sân bay.
Không có tin tức gì về người nào sẽ là chủ của số tiền mà ông tổng thống này bỏ lại sân bay?
Theo những ước tính của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, thì sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, thì xứ này có thể chống đỡ được và giữ vững xứ Afghanistan từ 3 tháng cho đến 6 tháng?
Tuy nhiên thực tế không như những tiên đoán, quân lực Hoa Kỳ chưa rút khỏi Afghanistan, thì xứ này đã rơi vào tay quân khủng bố Taliban.
Rất nhiều thành phố ở xứ này đã rơi vào tay quân khủng bố Taliban mà chúng không cần bắn 1 viên đạn.
Những quân trang, quân dụng, trực thăng Blackhawks, xe Hummer, vũ khí ..mà Hoa Kỳ viện trợ cho quân lực Afghanistan, đã rơi vào tay quân Taliban..

Tin tức khác...