Tỉnh bang Saskatchewan cho mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 4

Regina, Saskatchewan: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 17 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan cho mở cửa lại guồng máy kinh tế của tỉnh bang này ở phần thứ nhất của giai đoạn thứ 4.
Mỗi tỉnh bang dường như có những kế hoạch mở cửa guồng máy kinh tế theo những cách khác nhau, không cùng một chương trình giống nhau.
Vào ngày 22 tháng 6, phần thứ nhất của giai đoạn 4 của kế hoạch mở cửa lại của tỉnh bang Saskatchewan bao gồm: các trại hè cho thiếu nhi và trẻ em được mở cửa lại, hồ tắm ngoài trời cũng như các sinh hoạt thể thao ngoài trời được mở cửa lại. Một số những cơ sở của các thành phố cũng được cho mở cửa lại.
Thời điểm của phần thứ hai giai đoạn 4 sẽ được thông báo sau và bao gồm việc mở cửa lại các hồ tắm trong nhà, các sân chơi băng cầu, thư viện, bảo tàng viện, rạp hát cũng như các sòng bài.
Số người được tham dự các sinh hoạt chung tối đa là 30 người.
Theo bác sĩ Saqib Shahab,giám đốc ty y tế tỉnh bang Saskatchewan thì ông hy vọng việc cho thi hành phần hai của giai đoạn 4 sẽ được công bố trong tuần này hay trong tuần tới.
Thủ hiến Scott Moe của tỉnh bang Saskatchewan nói là mục tiêu của chính quyền tỉnh bang là cho mở cửa lại càng nhiều lãnh vực càng tốt và thi hành trong việc giữ gìn an toàn cho mọi người.

Tin tức khác...