Tỉnh bang Manitoba mở lại guồng máy kinh tế giai đoạn 3

Winnipeg, Manitoba: Với số bệnh nhân nhiễm và chết vì COVID-19 ngày càng giảm nhất là ở hai tỉnh bang đông dân nhất là tỉnh bang Ontario và Quebec, các tỉnh bang lần lượt cho mở cửa thêm guồng máy kinh tế, như trường hợp tỉnh bang Manitoba.
Trong hôm thứ tư ngày 17 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Manitoba công bố dự trù cho mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 3 vào ngày 21 tháng 6.
Những điểm chính trong giai đoạn 3 của thời kỳ mở cửa ở tỉnh bang Manitoba:
– Tối đa cho các cuộc tụ họp ngoài công cộng như nhà thờ, trung tâm cộng đồng, lễ hội là 30 phần trăm số lượng người tối đa mà các cơ sở này có thể chứa.
-Cư dân ở các tỉnh bang British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Northwest Territories và Nunavut được thăm viếng tỉnh bang Manitoba mà không phải cách ly 14 ngày. Điều này cũng có nghĩa là cư dân ở các tỉnh bang khác như ở tỉnh bang láng giềng Ontario, sẽ phải sống cách ly 14 ngày khi đến tỉnh bang Manitoba.
-Không giới hạn số người ăn uống ở nhà hàng, quán rượu ..nếu khoảng cách giao thiệp xã hội 2 mét được tôn trọng.

Tin tức khác...