Tỉnh bang Manitoba cho vé số, học bổng để khuyến khích cư dân đi chủng ngừa

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 9 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Manitoba đã bỏ ra tiền mặt và học bổng trị giá 1.9 triệu dollars, nhằm khuyến khích cư dân trong tỉnh bang đi chủng ngừa covid, càng sớm càng tốt.

Có hai giải thưởng, giải thứ nhất dành cho những người chủng ngừa mũi thứ nhất trước ngày 2 tháng 8, và giải thưởng thứ nhì dành cho những người chủng ngừa mũi thứ nhì trước ngày 6 tháng 9.
Tất cả những cư dân từ 12 tuổi trở lên đều tự động cho tham dự.
Theo lời thủ hiến Brian Pallister của tỉnh bang Manitoba thì chúng ta cần phải đi chủng ngừa covid càng sớm càng tốt: chủng ngừa càng sớm thì cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường.
Thủ hiến Pallister cũng nói là giải thưởng được đặt ra nhằm khuyến khích mọi người đi chủng ngừa sớm.
Sẽ có nhiều giải thưởng trị giá $100,000 một giải cho những khu vực khác nhau trong tỉnh bang.
Những thiếu niên từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi sẽ trúng học bổng: có 10 học bổng mà mỗi học bổng trị giá $25,000.
Tính đến ngày thứ tư 9 tháng 6, có trên 70 phần trăm cư dân trên 12 tuổi, ở tỉnh bang Manitoba, đuọc chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi thuốc.

Tin tức khác...