Tin tặc Việt hợp tác với chính quyền cộng sản Việt Nam, tấn công các công ty ngoại quốc.

Hồng Kông: Theo tin của tờ New York Times số ra ngày thứ hai 15 tháng 5, thì những tin tặc ở Việt Nam đã từng tấn công các công ty ngoại quốc trong nhiều năm qua, đã có những liên hệ với chính quyền cộng sản Việt Nam, trong những vụ tấn công các công ty ngoại quốc này.

Theo bản tường trình của công ty FireEye, công ty  lo về an ninh cho mạng internet, thì ngoài những nguy hiểm của tin tặc từ các quốc gia lớn như Trung quốc, Nga, người ta còn phải lo đối phó  với những tin tặc ở các quốc gia nhỏ, đã dùng cách tin tặc để truy lùng những người bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản, ăn cắp các dữ liệu về kinh tế và khoa học.

Công ty FireEye, có trụ sở ở tiểu bang California, đã từng theo dõi một  nhóm người Việt ở trong một nhóm có tên là The Ocean Lotus đã tấn công những công ty ngoại quốc ở trong các lãnh vực sản xuất hàng hóa, khách sạn và hàng tiêu thụ từ những năm 2014.

Cũng theo công ty FireEye thì nhóm”Sen Biển” này cũng dùng chung những chiến thuật mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã dùng, để thâu thập dữ kiện về những người bất đồng chính kiến, các nhà báo “phản động”, những kẻ chống đối chính quyền cộng sản..

Công ty FireEye cũng tiết lộ là nhóm “Sen Biển” là một trong 32 nhóm tin tặc có liên quan đến chính quyền, mà không từ Trung quốc hay Nga.

Tin tức khác...