Tìm thấy một viên kim cương lớn nhất Bắc Mỹ.

Northwest Territories: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 17 tháng 12, người ta đã tìm thấy một viên kim cương lớn ở miền bắc Canada.
Viên kim cương này nặng 552 carat mầu vàng được tìm thấy trong mỏ đào kim cương Diavik Diamond Mine, cách vùng Northwest Territories khoảng 217 cây số về hướng nam.
Đây là viên kim cương lớn nhất từ trước đến nay, tìm thấy ở các mỏ kim cương ở Bắc Mỹ.
Viên kim cương này trị giá ước lượng 1.3 triệu Mỹ kim.

Tin tức khác...