Tìm thấy một nấm khổng lồ

Vancouver: Trong hôm thứ năm ngày 4 tháng 10 , bà Olya Kutsiuruba và ông chồng là David Swab ở thành phố Vancouver, đã tìm thấy một cái nấm khổng lồ khi đi dạo trong rừng.
Đây là một cây nấm khổng lồ nặng 2.922 ký lô và bằng một quả bóng rổ có tên là King Bolete.
Theo ông Paul Kroeger của hội nấm thành phố Vancouver thì năm nay là năm có nhiều nấm mọc hoang và có những nấm có kích thước lớn vì thời tiết năm nay thuận tiện cho loài nấm tăng trưởng.

Tin tức khác...