Tìm hiểu về trương mục tiết kiệm miễn thuế

(Theo CBC)
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì tuy trương mục tiết kiệm miễn thuế, the Tax Free Savings Accounts (TFSA) đã được cho áp dụng từ năm 2009, nhưng hiệu quả của trương mục này vẫn chưa đạt đến những mong muốn.

Theo nhiều chuyên gia tài chánh thì TFSA là một trương mục tốt, nhưng cái tên lại không đẹp lắm, nên đã không thu hút được người tham dự?

Nhiều chuyên gia cho rằng khi nghe đến cái tên trương mục tiết kiệm miễn thuế, người ta nghĩ ngay đến một loại trương mục tiết kiệm thường ở các ngân hàng, mà khách hàng có thể thỉnh thoảng lấy tiền ra xử dụng.

Thật sự ra TFSA là một cách đầu tư tuyệt diệu, giúp cho những cư dân Canadians bỏ một số tiền lớn đầu tư vào đủ loại những cách đầu tư, và có thể để dành cho những mục tiêu trung bình và dài hạn. Trương mục TFSA cũng là một cách hữu hiệu, để dành tiền cho tuổi hưu.

Những đặc điểm của trương mục tiết kiệm miễn thuế :

-Uyển chuyển:
Qua TFSA, người ta có thể đầu tư vào đủ loại từ trương mục tiết kiệm ở ngân hàng cho lời cao, đến các quỹ đầu tư hỗ tương, những loại cổ phiếu trong và ngoài Canada, những loại trái phiếu (bonds).v.v.

-Thuế lợi tức:
Khi bỏ tiền đầu tư vào TFSA, số tiền này không được trừ thuế như số tiền đầu tư vào quỹ hưu cá nhân RRSP, nhưng khi số tiền đầu tư cộng thêm tiền lời, khi lấy ra sẽ không bị đánh thuế.

Nếu một người bỏ vào TFSA nột số tiền trên mức ấn định, sở thuế Canada sẽ đánh thuế 1 phần trăm một tháng, trên số tiền dư đó.

Trong năm 2016, số tiền tối đa bỏ vào TFSA giảm từ $10,000 trong năm 2015 xuống còn $5,500.
Nếu một người trên 18 tuổi, là một thường trú nhân của Canada, mà chưa bỏ một xu nào vào TFSA, thì trong năm 2016, số tiền tối đa mà người này có quyền bỏ vào là $46,500.
Nhiều chuyên gia tài chánh còn cho rằng việc đầu tư vào TFSA có lợi hơn và việc bỏ tiền vào quỹ hưu cá nhân RRSP: Tiền rút ra từ TFSA khi về hưu, không được xem như là lợi tức, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến tiền già Old Age Securities.

More Stories...