Tìm bắt một con rắn lớn sống ở trong ống cống.

Victoria, British Columbia: Các nhân viên làm việc cho thành phố Victoria, đã từng tìm thấy nhiều đồ vật lạ trong hệ thống ống cống của thành phố, nhưng họ chưa bao giờ  thấy một con rắn lớn dài 5 feet(1.52 mét) sống trong hệ thống ống cống này.

Các nhân viên công chánh đã thấy con rắn lớn này sống trong khúc ống cống  nằm giữa đường Quadra và Balmoral Road và tìm cách bắt con rắn này ra.

Theo ông Mike Ippin, giám đốc sở công chánh thành phố, thì người ta tìm thấy  con rắn này vào sáng hôm thứ tư 17 tháng 8, và dường như con rắn này rất “hài lòng” với nơi tạm trú.

Cơ quan công chánh đã hỏi ý kiến cơ quan kiểm soát thú vật và đã dùng một con chuột chết làm mồi bẫy, cùng tìm cách bỏ những miếng tấm nỉ chứa hơi nóng (heat pads) vào miệng ống cống.

Cơ quan công chánh hy vọng những tấm nỉ sẽ làm nước trong khúc ống cống nóng, sẽ giúp con rắn này chui ra, ăn mồi và các nhân viên công chánh sẽ dùng dụng cụ bắt con rắn lên.

Tin tức khác...