Tiểu bang Washington tặng cần sa cho những người đi chủng ngừa covid

Seattle, Washington: theo các tin tức vừa loan báo thì để khuyến khích những cư dân trong tiểu bang đi chủng ngừa covid, trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 6, chính quyền tiểu bang Washington cho biết là bắt đầu từ nay cho đến ngày 12 tháng 7, tất cả cư dân trong tiểu bang Washington trên 21 tuổi, đi chủng ngừa covid, sẽ được các cửa hàng bán cần sa hợp pháp trong tiểu bang, tặng một điếu cần sa đã quấn sẵn.
Chương trình tặng cần sa cho những người lớn ở tiểu bang Washington có tên là “Tặng Cần sa cho việc chủng ngừa” ( Joints for Jabs)
Trước đó chính quyền tiểu bang Washington cũng phát động những chiến dịch khuyến khích người ta đi chủng ngừa bằng cách cho phiếu ăn nhà hàng và uống bia miễn phí.
Ngoài ra còn 1 chương trình khuyến khích những người đi chủng ngừa bằng cách cho vé xem các trận đấu thể thao và vé xổ số với lô độc đắc 1 triệu Mỹ kim.
Tính đến ngày 9 tháng 6, tại tiểu bang Washington mới chỉ có 4.4 triệu người hay 58 phần trăm số người trưởng thành,đi chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc

Tin tức khác...