Tiền mua giấy phép lái tắc xi sút giảm kể từ khi có sự cạnh tranh của công ty Uber.

Toronto: Trong vòng có hai năm từ giữa năm 2012 đến giữa năm 2014, giá tiền mua giấy phép lái xe tắc xi đã sút giảm từ mức $360,000 xuống còn dưới $100,000.

Hai lý do chính là có những luật lệ mới trong thành phố về việc hành nghề lái tắc xi, và lý do thứ nhì là có sự cạnh tranh của công ty Uber.

Với sự ra đời của công ty Uber, số hành khách dùng xe tắc xi trong thành phố sút giảm.

Người ta có thể lên mạng internet chọn lựa và kêu xe Uber. Hành khách trả tiền bằng thẻ tín dụng trên mạng và không phải trả tiền típ. Ngoài ra tiền chi phí dùng xe Uber ít hơn là tiền phải bỏ ra đi xe tắc xi.

Kỹ nghệ lái xe tắc xi tron vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm cả các thành phố Mississauga , Brampton đã hầu như độc quyền bởi những di dân đến từ Đông Á như Pakistan, Ấn Độ..v.v.

Một số những tài xế tắc xi lúc khởi đầu là những người Đông Á, và họ dần dần dạy nghề, đưa những người đồng hương vào nghề.

More Stories...