Tiền lương tối thiểu gia tăng ở tỉnh bang Ontario, sẽ làm công ty Loblaw thiệt hại 190 triệu dollars.

Toronto:  Trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng 7, ông Galen Weston, chủ tịch điều hành công ty bách hóa Loblaws cho biết là với việc chính  quyền các tỉnh bang Ontario và Alberta cho gia tăng mức lương tối thiểu, sẽ khiến công ty bách hóa này bị thiệt hại về tài chánh.

Theo ông chủ tịch điều hành  Weston thì  với việc gia tăng lương tối thiểu, công ty Loblaws sẽ phải chi thêm 190 triệu dollars để trả lương cho nhân viên.

Công ty bách hóa Loblaws là chủ nhân các hệ thống siêu thị Loblaws, NoFrills và hệ thống tiệm bán dược phẩm Shoppers Drug Mart.

Tại tỉnh bang Ontario, mức lương tối thiểu sẽ gia tăng từ mức hiện hành là $11.40 một giờ lên $11.60 vào tháng 10 năm nay, gia tăng lên $14 vào tháng giêng năm tới 2018 và  $15 vào tháng giêng năm 2019.

Tại tỉnh bang Alberta, mức lương tối thiểu hiện nay là $10.20 một giờ, sẽ tăng vọt lên  $15 một giờ vào năm tới  2018.

Việc gia tăng lương tối thiểu đã gây nhiều phản đối từ  những hiệp hội các nhà thương mại như hiệp hội những người bán chạp phô độc lập, the Canadian Federation Independent Grocers, vì  theo những nhà thương mại này, họ không có đủ tiền trả và sẽ phải cắt giảm bớt nhân viên.

Tin tức khác...