Tiệc ra mắt-gây quỹ tranh cử Dr. Bryan Chu

Hôm 11-3, tại nhà hàng Ocean Palace (Houston, Texas), Ban vận đông bầu cử đã tổ chức buổi tiệc giới thiệu, gây quỹ cho ứng cử viên Bryan Chu (Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương) tiểu bang Texas khu vực 149. Có rất đông đồng hương, thân hữu, các hội đoàn, hội đồng Liên tôn đến tham dự và ủng hộ cho Bryan Chu.

Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương đại diện đảng Cộng Hòa ứng cử chức vụ dân biểu tiểu bang Texas, khu vực 149 trong nhiệm kỳ 2017-2018. Lập trường của ông là đặt lợi ích khu vực lên trên quyền lợi cá nhân, bảo tồn căn bản đạo đức gia đình, bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ, đoàn kết,liên kết các cộng đồng đa sắc dân và bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Đường lối của ông là ủng hộ giảm thuế, phát triển thương mại, giáo dục, phát huy tính nhân bản, chống những đạo luật đi ngược lại quyền lợi của cư dân, hợp tác chặt chẽ với ban đại diện các cộng đồng và đào tạo giới trẻ VN nối tiếp con đường đấu tranh giành tự do, dân chủ cho VN.

Tin, ảnh: Bạch Cúc

Tin tức khác...