Thuế có thể gia tăng 20 phần trăm cho những cư dân Toronto.

Toronto: Theo những nghiên cứu của trung tâm khảo cứu của trường đại học Ryerson vừa phổ biến thì chính quyền thành phố Toronto có thể sẽ phải gia tăng thuế 20 phần trăm, để có tiền trang trải cho các chi phí sửa chữa lại đường phố cầu cống, và các phương tiện phục vụ cho dân số ngày một gia tăng.
Tuy nhiên bản tường trình cũng cho là việc gia tăng 20 phần trăm thuế có thể được chia ra cho nhiều năm.
Theo giáo sư Frank Clayton, tác giả bản khảo cứu của trung tâm khảo cứu của trường đại học Ryerson thì chính quyền thành phố Toronto đã phải đối phó những khó khăn trong việc sửa sang hạ tầng cơ sở và thiết lập thêm những hạ tầng cơ sở cho những di dân mới đến.
Tưởng cũng nên nói thêm là ngân sách của thành phố Toronto trong năm 2019 lên đến 13.46 tỷ dollars.
Riêng trong vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm các thành phốn như Toronto, Mississauga, Brampton, Oshawa… thì cư dân trong thành phố Toronto đóng thuế thổ trạch thấp nhất: 2.74 phần trăm số lợi tức , so với mức thuế thổ trạch trung bình trong vùng đại thủ phủ Toronto là 3.5 phần trăm.

Tin tức khác...