Thủ tướng Trudeau tham dự cuộc chạy bộ “the Canadian Army Run”

Ottawa: Cuộc  chạy bộ thường niên của quân lực Canada diễn ra hàng năm tại thành phố Ottawa, có tên là “the Canadian Army Run”, đã được tổ chức vào những ngày cuối tuần  17 tháng 9 trong năm nay.

Trong số các tham dự viên năm nay, ngoài những sĩ quan binh sĩ trong quân lực Canada, còn có sự hiện diện của thủ tướng Trudeau và ông tổng trưởng quốc phòng  Harjit Saijjan.

Đây là lần đầu tiên, một đương kim thủ tướng đã tham dự cuộc chạy đua của quân lực Canada này.

Thủ tướng Trudeau và ông tổng trưởng quốc phòng đã chạy 5 cây số qua các con đường dành cho cuộc đua trong thủ đô Ottawa: thủ tướng Trudeau xuất sắc về hạng 364  trong số những tham dự viên, với thời gian  là 23 phút 8 giây 4, trong khi ông tổng trưởng quốc phòng Saijjan về hạng thứ 945 với thời gian là 25 phút 45 giây.

Cuộc chạy đua “The Canadian Army Run” là cuộc đua được tổ chức hàng năm, nhằm quyên tiền cho  những thương binh và gia đình của họ trong quân lực Canada.

Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 2008 với 700 người tham dự và  năm nay có đến 22 ngàn người tham dự cuộc đua quyên tiền cho thương phế binh này.

 

Tin tức khác...