Thủ tướng Justin Trudeau tham dự lễ tưởng niệm 75 năm , ngày bắt đầu cuộc giải phóng Âu Châu.

Portsmouth, Anh quốc: Trong hôm thứ năm ngày 6 tháng 6, tại bãi biển Portsmouth, Anh quốc, nữ hoàng Anh Elizabeth đã cùng những nhà lãnh đạo trên thế giới, đến dự lễ tưởng niệm 75 năm, ngày liên quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, nước Pháp, bắt đầu cuộc giải phóng Âu Châu khỏi nạn Đức quốc xã.
Trong số các nhà lãnh đạo thế giới thì ngoài nữ hoàng Anh, còn bà thủ tướng nước Anh Theresa May, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bà thủ tướng nước Đức, Angela Merkel và thủ tướng Justin Trudeau của Canada.
Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, 160 ngàn quân của liên quân Anh, Hoa Kỳ và Canada đã đỗ bộ lên bãi biển Normandy.
Trong số 160 ngàn quân này có 14 ngàn quân của quân lực Canada.
Liên quân đồng minh đã thiệt hại nặng sau khi chiếm được đầu cầu ở bãi biển Normandy, để đưa quân vào giải phóng Âu Châu: có 6,603 binh sĩ Hoa Kỳ, 2,700 binh sĩ Anh và 946 binh sĩ Canadians tử thương trong ngày D Day.
Cuộc đổ bộ tuy thế thành công và đã giúp liên quân đồng minh đánh thắng Đức Quốc Xã và chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai.
Một số cựu chiến binh Canadians cũng như những cựu chiến binh của Hoa Kỳ, Anh.. của cuộc Thế Chiến Thứ Hai còn sống và còn khỏe mạnh, cũng đã đến tham dự lễ tưởng niệm.
Những cựu chiến binh này, hiện nay cũng đã trên 90 tuổi.

Tin tức khác...