Thủ tướng Justin Trudeau suýt nữa bị ném trứng

Nghi can bị kiềm xuống đất và bên cạnh có 1 quả trứng

Montreal: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 9, hàng chục ngàn người đã tuần hành ở trên các đường phố trong thành phố Montreal, để đòi hỏi những người lãnh đạo phải có biện pháp ngăn chận sự thay đổi của thời tiết.
Hàng trăm ngàn người đã tuần hành trong các cuộc biểu tình từ thành phố Vancouver, qua đến thành phố Halifax, cũng như có hàng triệu người khác cũng tham dự trong các cuộc tuần hành khác diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.
Trong cuộc tuần hành ở thành phố Montreal có cô thiếu nữ Greta Thunberg, người đã khởi xướng những cuộc tuần hành yêu cầu những chính quyền
trên thế giới phải có biện pháp ngăn ngừa sự hủy hoại môi trường.
Ngoài ra còn có thủ tướng Justin Trudeau và bà Elizabeth May, thủ lãnh đảng Xanh.
Trong cuộc tuần hành, các nhân viên an ninh đi hộ tống thủ tướng Trudeau đã bắt giữ một thanh niên mưu toan ném trứng vào thủ tướng.
Những video cho thấy hai nhân viên an ninh đã đè người thanh niên tính ném trứng này xuống đường, gần chỗ thủ tướng Trudeau đang đi.
Theo đài Global News thì gần chỗ người thanh niên bị kiềm, người ta thấy có đến 1 vỉ trứng 12 cái.

Tin tức khác...