Thủ tướng Justin Trudeau loại bỏ hai bà cựu tổng trưởng ra khỏi đảng Tự Do.

Ottawa: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ tư ngày 3 tháng 4, thủ tướng Justin Trudeau nói là ông loại bỏ hai bà cựu tổng trưởng Josy Wilson Raybould và Jane Philpott ra khỏi nội bộ của đảng cầm quyền Tự Do. Thủ tướng Trudeau cũng nói thêm là bà Wilson Raybould sẽ không còn là ứng cử viên dân biểu liên bang cho đảng Tự Do ở thành phố Vancouver.
Theo thủ tướng Trudeau thì quyết định loại bỏ hai nữ dân biểu nổi tiếng của đảng Tự Do là quyết định của ông, nhưng ông cũng được sự ủng hộ của nhiều dân biểu khác trong nội các đảng Tự Do.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì lòng tin giữa nội các đảng Tự Do và hai nữ dân biểu này đã không còn, nên không có lý do gì duy trì hai người này trong nội các.

Tin tức khác...