Thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ liên bang thắng trong cuộc bầu cử phụ.

Burnaby, British Columbia: Theo kết quả các cuộc bầu cử phụ, byelection, diễn ra trong hôm thứ hai ngày 25 tháng 2, thủ lãnh đảng NDP liên bang, ông Jagmeet Singh, đã thắng trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang phụ ở vùng Burnaby South, tỉnh bang British Columbia.
Ông Singh nguyên là cư dân ở thành phố Brampton, tỉnh bang Ontario, nhưng sau khi đắc cử chức thủ lãnh đảng NDP liên bang, ông đã di chuyển về thành phố Burnaby, nơi có đông những người Canadians gốc Sikh.
Theo kết quả cuộc kiểm phiếu thì ông Singh đã thắng với 38 phần trăm số phiếu bầu, ứng cử viên của đảng Tự Do chiếm 26 phần trăm số phiếu và ứng viên của đảng Bảo Thủ chiếm 22 phần trăm số phiếu.
Số cử tri đi bầu ở vùng Burnaby South thưa thớt, chỉ có 30 phần trăm số cử tri đã đi bỏ phiếu.
Tuy đảng NDP thắng ở vùng Burnaby South, nhưng lại thua phiếu đảng Tự Do ở vùng Outremont tỉnh bang Quebec.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang năm 2015, đảng NDP đã thắng lớn ở tỉnh bang Quebec: chiếm tổng số 44 ghế trên toàn quốc trong số đó có 16 ghế ở tỉnh bang Quebec.

Tin tức khác...