Thủ lãnh đảng Bảo Thủ hứa sẽ cắt giảm thuế lợi tức cho những người nghèo.

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 15 tháng 9 và trong cuộc vận động tranh cử dân biểu quốc hội liên bang, thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ đã đến vùng thủ phủ Toronto.
Trong hôm chúa nhật, thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ đã cho biết là nếu đảng Bảo Thủ thắng cử thì ông sẽ cho cắt giảm thuế cho những người có lợi tức thấp: mức thuế của những người có lợi tức thấp nhất sẽ giảm từ mức 15 phần trăm như hiện nay xuống còn 13.75 phần trăm.
Theo lời ông thủ lãnh thì việc giảm mức thuế , sẽ tiết kiệm trung bình $440 cho một người và $850 cho một cặp đôi.
Thủ lãnh Scheer cũng đã hứa là ông sẽ cho cân bằng ngân sách quốc gia trong vòng 5 năm.
Cuộc tranh tài diễn ra giữa nhiều chính đảng, nhưng chỉ có hai đảng có khả năng thắng cử là đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau và đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò Nanos Research cho báo Globe and Mail và đài truyền hình CTV, thì số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tự Do ngang ngửa nhau: 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do,trong khi 33 phần trăm những người được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng Bảo Thủ.

Tin tức khác...