Thủ hiến Kenney đòi hỏi chính quyền liên bang phải có biện pháp trợ giúp nền kỹ nghệ dầu khí ở Alberta.

Edmonton: Trong cuộc tranh cử dân biểu liên bang vừa diễn ra, thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta đã công khai ủng hộ thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ. Tuy nhiên kết quả cuộc bầu cử cho thấy là thủ tướng Justin Trudeau đã trở lại nắm chính quyền và tuy là một chính quyền thiểu số.
Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 10 vừa qua, thủ hiến Kenney đã điện thoại riêng cho thủ tướng Trudeau và sau đó thủ hiến Kenney đã lên tiếng đòi hỏi chính quyền liên bang phải có biện pháp trợ giúp nền kỹ nghệ dầu khí ở tỉnh bang Alberta.
Thủ hiến Kenney cho biết cư dân ở tỉnh bang Alberta đã hết sức bất mãn vì không có những trợ giúp của chính quyền liên bang, trong thời gian mà nền kỹ nghệ dầu khí ở tỉnh bang này lâm vào vòng suy thoái.
Cũng theo thủ hiến Kenney thì trong cuộc bầu cử vừa qua, cử tri tỉnh bang Alberta đã bầu 34 dân biểu gồm 33 dân biểu đảng Bảo Thủ và 1 dân biểu đảng NDP: không có một dân biểu nào của đảng Tự Do được bầu lên ở tỉnh bang Alberta.

Tin tức khác...