“Thủ đô ” cần sa của tỉnh bang Ontario!

Smiths Falls, Ontario: Trong vòng 4 thập kỷ, thị trấn Smiths Falls ở tỉnh bang Ontario, vẫn được xem là “thủ đô của kẹo sô cô la ở tỉnh bang Ontario” vì có cơ xưởng làm kẹo của công ty Hershey.

Nhưng vào năm 2009, công ty Hershey cho nhân viên nghỉ việc, bán cơ xưởng và rút ra khỏi thị trấn Smiths Falls. Cơ xưởng của công ty Hershey được bán đi bán lại nhiều lần cho các công ty khác nhau, nhưng đến năm 2014, thì chủ nhân của cơ xưởng làm kẹo cũ , là công ty trồng cần sa y khoa Tweet Marjuana.

Đây là cơ xưởng trồng cần sa lớn nhất Canada hiện nay.Cơ xưởng này không còn dấu tích gì của một xưởng làm kẹo, với những khu vườn trồng cần sa, với những phòng bán cần sa nực mùi khói.

Thị trấn Smiths Falls đã được đặt một biệt danh mới, thay vì là thủ đô kẹo sô cô la, thi bây giờ là thủ đô cần sa của tỉnh bang Ontario.

Tuy nhiên nếu ông Bruce Linton, chủ nhân của công ty trồng cần sa Tweet Marjuana được đúng với ý nguyện, thì thị trấn Smiths Falls này sẽ trở lại thành một thủ đô kẹo, nhưng khác với lần trước: thủ đô kẹo trộn lẫn với cần sa.

Ông Linton dự định sẽ thành lập một lúc ba cơ xưởng ở thị trấn Smiths Falls: cơ xưởng làm kẹo sô cô la, cơ xưởng chế biến cần sa và cơ xưởng làm kẹo sô cô la trộn lẫn với cần sa!

More Stories...