Thiếu trầm trọng các bác sĩ tâm lý ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo một bản khuyến cáo của những bác sĩ tâm lý tỉnh bang Ontario, the Coalition of Ontario Psychiatrists phổ biến hôm thứ tư ngày 8 tháng 8, đã kêu gọi chính quyền tỉnh bang Ontario nên gia tăng những ưu đãi để giữ những bác sĩ tâm lý lại tỉnh bang này.
Đồng thời tổ chức của những bác sĩ tâm lý cũng khuyến cáo các bệnh viện nên nhận thêm những bác sĩ thường trú về ngành tâm lý, cho đủ nhu cầu.
Hiện nay với số người bị bệnh tâm thần gia tăng, Canada cần thêm rất nhiều bác sĩ chuyên về tâm lý.
Chúng ta cũng nên biết là sau khi học xong 4 năm y khoa, các tân bác sĩ sẽ chọn ngành và tùy theo ngành, số năm làm thường trú bệnh viện(residence) thay đổi: muốn thành 1 bác sĩ gia đình chỉ cần thường trú tại bệnh viện 2 năm, trong khi muốn làm thường trú những ngành chuyên môn khác như tâm lý, ung thư.. thì người bác sĩ này phải thường trú thêm 5 năm.
Muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa tâm lý ở Canada,một sinh viên phải trải qua 13 năm đại học: 4 năm ở bậc cử nhân,4 năm y khoa và 5 năm thường trú.
Cũng theo những tin tức công bố thì hiện nay số người bị bệnh tâm thần gia tăng cao trên toàn Canada, và đang có những thiếu hụt số bác sĩ tâm lý trầm trọng, nên nhiều bệnh nhân phải chờ đợi lâu trước khi được gặp các bác sĩ tâm lý.
Trên toàn tỉnh bang Ontario có 1,900 bác sĩ tâm lý hành nghề.

Tin tức khác...