Thiếu cần sa cung cấp cho khách hàng trầm trọng

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 23 tháng giêng, thì tuy có hàng chục công ty trồng cần sa hoạt động đêm ngày, kể từ khi việc lưu hành cần sa được hợp thức hóa vào ngày 17 tháng 10 năm ngoái 2018, nhưng dường như cần sa cung cấp cho khách hàng vẫn không đủ: mức cầu vẫn nhiều hơn mức cung.
Theo ông Chuck Rifici, chủ tịch điều hành công ty trồng cần sa Auxly ở Toronto thì số cần sa thiếu hụt có thể kéo dài cho đến năm 2022, tức là trong nhiều năm sắp tới, các công ty trồng cần sa ở Canada vẫn không cung cấp đủ cho nhu cầu những người tiêu thụ.
Trong khi hàng loạt những nông trại trồng cần sa được thiết lập thêm ở Canada, thì hàng loạt những sản phẩm liên quan đến cần sa cũng đang được chế biến: từ bánh có chứa cần sa, dầu chữa bệnh cần sa, rượu bia có cần sa cũng đang được các công ty thử nghiệm và tung ra thị trường.
Nhiều nhà thương mại Hoa Kỳ đang nỗ lực muốn chính quyền Mỹ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, để không bị các công ty Canada qua mặt trong một nền kỹ nghệ mới và có nhiều lợi nhuận.

Tin tức khác...