Thị trường địa ốc Mỹ trên đà đi xuống

Las Vegas: Trong mùa xuân vừa qua, những người mua nhà ở phần lớn những tiểu bang Mỹ đã phải tranh dành nhau, phải trả giá cao hơn giá chủ nhà đăng bảng bán, mới có hy vọng mua được căn nhà mà họ muốn.
Nhưng chỉ sau có một thời gian ngắn, sự lợi thế của những người bán nhà ở Mỹ đã giảm.
Theo bản tường trình của công ty địa ốc Redfin phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 12, thì số nhà bán được nhiều người trả giá cùng 1 lúc đã sút giảm từ mức 45 phần trăm trong tháng 11 năm ngoái 2017 xuống còn ở mức 32 phần trăm trong tháng 11 năm nay.
Tại thành phố Las Vegas, số nhà đăng bảng và chưa bán được gia tăng lên 54 phần trăm trong khi số nhà bán được sút giảm 12 phần trăm trong tháng 11 năm nay, so với tháng 11 năm ngoái.
Nền kỹ nghệ địa ốc cũng sút giảm ở những vùng “nóng nhất” ở Hoa Kỳ trong năm ngoái như thành phố Seattle, thành phố Los Angeles.

Tin tức khác...