Thị trường chứng khoán có nguy cơ sút giảm?

New York: Năm nay là năm Hợi mà theo những người Á Châu là năm tốt cho việc đầu tư mà làm tiền, vì năm Heo là năm ăn không ngồi rồi..
Tuy nhiên theo một chuyên gia đầu tư ở thành phố Montreal thì nguy cơ có những sút giảm trong việc đầu tư vào chứng khoán trong năm nay 2019.
Nhà đầu tư Yves Lamoureux ở thành phố Montreal là chủ tịch một công ty nghiên cứu đầu tư Lamoureux & Co.
Vào tháng giêng năm 2016, ông Lamoureux đã tiên đoán là chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sẽ gia tăng lên đến 25,000 điểm trong vòng 3 năm cho đến 4 năm.
Lời tiên đoán này đã thành sự thật trong đầu năm ngoái 2018.
Trong tháng 10 năm ngoái 2018, ông Lamoureux lại đưa ra lời tiên đoán mới là chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sẽ lên đến 40 ngàn điểm, nhưng cũng theo ông Lamoureux thì trước khi lên 40 ngàn điểm, chỉ số Dow Jones sẽ suy giảm mạnh mẽ trong năm 2019.
Ông Lamoureux khuyến cáo những nhà đầu tư nên cẩn thận trong năm 2019, và chờ khi chỉ số Dow Jones xuống còn khoảng 21 ngàn điểm thì hãy nhảy vào đầu tư?

Tin tức khác...