Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ sút giảm nặng nề

New York: Trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 11, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán Nữu Ước sút giảm 602 điểm và ở mức 25,387 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq sút giảm 2.8 phần trăm và ở mức 7,200 điểm.
Giá cổ phiếu của các công ty cao kỹ cũng sút giảm nặng . Giá cổ phiếu của công ty Apple sút giảm $10 trong ngày thứ hai và còn ở mức $194 một cổ phiếu, giá cổ phiếu của công ty Amazon sút giảm $75 trong ngày thứ hai và còn ở mức $1,636. giá cổ phiếu của công ty Amazon đã giảm 20 phần trăm từ mức $2,050 xuống còn $1,633.
Trong khi đó tại thị trường chứng khoán Toronto, chỉ số SP/TSX sút giảm thêm 118 điểm và còn ở mức 15,156 điểm.
Các nhà đầu tư đã lo ngại về cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác, và cũng vì trị giá của đồng Mỹ kim gia tăng quá cao so với các đồng bản vị khác của các quốc gia trên thế giới.

Tin tức khác...