Thành phố Toronto khai mạc lễ hội đồng tính

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 6, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto đã chủ tọa lễ khai mạc lễ hội đồng tính ở thành phố này.
Cờ 6 màu hình cầu vồng, biểu tượng cho những người đồng tính, đã được kéo lên kỳ đài tòa thị chính.
Lễ hội đồng tính ở thành phố Toronto hàng năm kéo dài cho hết tháng 6, và là một lễ hội được giới chức thành phố cho tổ chức long trọng nhất và kéo dài nhất so với những lễ hội khác.
Trong những ngày sắp tới có hàng loạt những buổi trình diễn văn nghệ, nghệ thuật diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố và đến ngày 23 tháng 6, thì sẽ có một cuộc diễn hành trên khu phố chính của thành phố Toronto.
Cuộc diễn hành này sẽ có nhiều nhân vật lãnh đạo của các đảng phái tham dự, nhưng sẽ không có sự tham dự của thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang.

Tin tức khác...