Thành phố Sydney sẽ là nơi tổ chức lễ hội đồng tính thế giới năm 2023

Athens, Hy Lạp: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng 10, thành phố Sydney, Úc Đại Lợi đã hạ thành phố Montreal, trong cuộc tuyển chọn địa điểm làm nơi tổ chức lễ hội đồng tính thế giới vào năm 2023.
Ủy ban tuyển chọn lễ hội đồng tính thế giới ở thành phố Athens, xứ Hy Lạp đã chọn thành phố Sydney trong số hai thành phố vào được vòng chung kết.
Hàng năm thành phố Montreal cũng có những lễ hội đồng tính, và tuy chỉ là lễ hội đồng tính ở cấp địa phương, cũng đã thu hút hàng trăm ngàn du khách đến viếng thăm và thu về cho ngân sách thành phố 15 triệu dollars.

Tin tức khác...