Thành phố Surrey sa thải hơn 2.000 nhân viên

Surrey là thành phố mới nhất xác nhận sa thải hàng loạt nhân viên do ảnh hưởng tai hại của đại dịch COVID-19. Một thành viên của Hội đồng Thành phố Surrey là ông Jack Hundial nói rằng việc sa thải là kết quả của các cơ sở của thành phố như thư viện, trung tâm cộng đồng, bảo tàng và nhà hát bị đóng cửa vào ngày 16 tháng 3. Ông nói 1.900 người bị ảnh hưởng hầu hết là những người làm việc phụ trợ và những người làm việc tạm theo khế ước.140 người làm việc toàn thời tại thư viện thành phố cũng bị cho nghỉ việc.
Ông Hundial giải thích đây sẽ là một sự sa thải có điều kiện và với đầy đủ chủ đích sẽ đưa mọi người trở lại với công việc khi tình thế cho phép. Ông nói “Đây là những nhân viên tuyệt vời mà chúng tôi có; thực sự cư dân của Surrey rất may mắn có được những nhân viên tận tâm phục vụ như vậy.” Ông giải thích các nhân viên có nghiệp đoàn sẽ được trả lương trong thời gian ngắn, để thu hẹp khoảng cách trong khi họ nộp đơn xin và tiếp cận các trợ cấp của chính phủ.
Ông Hundial nói thành phố đang cố gắng duy trì các dịch vụ và hoạt động trong khi vẫn bảo vệ sự an toàn của nhân viên, với nhiều người làm việc từ xa (làm việc tại nhà) và các giao thức cho sự phân tán xã hội được thực thi.

Tin tức khác...