Thành phố Longueuil cho giết bớt nai, lấy thịt cho ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Longueuil, Quebec: Với hàng chục con nai lang thang trên các đường phố của thành phố Longueuil, mà người ta không có quyền làm gì để đuổi những con nai này ra khỏi thành phố, trong hôm thứ hai ngày 16 tháng 11, chính quyền thành phố Longueuil cho phát động một chương trình đặt bẫy bắt nai và mục tiêu là giảm một phân nửa số nai hiện đang sống trong công viên Michel Chartrand.
Theo các giới chức trong thành phố thì vì có quá nhiều nai, đã làm hại đến số cây cối trồng trong khu vực công viên, vì chúng ăn hết những mầm cây vừa mới nhú.
Theo những ước tính thì có đến gần 100 con nai sống trong các khu vực cây cối, công viên trong thành phố Longueuil, và trong khu công viên Michel Chartrand có khoảng 30 con.
Chỉ tiêu của chính quyền thành phố là dùng bẫy bắt chừng một nửa số nai trong công viên Michel Chartrand và cống hiến số thịt nai này cho ngân hàng thực phẩm từ thiện trong thành phố.

Feature News
1 of 9,397
More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More