Thành phố Hamilton trợ giúp việc nuôi thêm ong cho các nhà muôi ong ở thành phố

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 9 tháng 6, chính quyền thành phố Hamilton đã tổ hợp cùng công ty nuôi ong Humble Bee để thiết lập thêm 12 tổ ong trong khu vực bến tàu 15, trong nỗ lực gầy dựng lại những đàn ong đã bị chết trong mùa đông vừa qua.
Khu vực bến tàu 15 của thành phố Hamilton cũng sẽ là nơi nuôi hàng loạt những con ong chúa, trong việc giúp tái tạo những đàn ong và việc thụ phấn (polination) của hoa trái trong thành phố.
Mùa đông vừa qua kéo dài và những sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ trong mùa đông, đã khiến hàng loạt những con ong mật đã chết, và gây những tổn hại tài chánh lớn lao cho những nhà nuôi ong mật ở các tỉnh bang Ontario và Quebec.

Tin tức khác...