Tất cả sinh viên y tá ra trường ở Nova Scotia sẽ được bảo đảm có việc làm

Hôm 28/10, ông Tim Houston, Thủ hiến tỉnh bang Nova Scotia đã long trọng hứa là tất cả những sinh viên y tá tốt nghiệp ở các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh bang Nova Scotia trong vòng 5 năm sắp đến, sẽ được bảo đảm có việc làm khi ra trường.

Việc bảo đảm này của thủ hiến tỉnh bang Nova Scotia là một trong những biện pháp làm giảm bớt tình trạng thiếu y tá đang diễn ra một cách trầm trọng ở tỉnh bang này.

Hiện nay tỉnh bang Nova Scotia đang cần thêm ít nhất 1,400 y tá.

Hàng năm có khoảng 700 y tá tốt nghiệp ở các trường tại tỉnh bang Nova Scotia.

Tuy nhiên không phải đứng ra bảo đảm như thế là sẽ khiến tất cả những y tá vừa tốt nghiệp ở lại Nova Scotia. Các tỉnh bang khác cũng đang thiếu y tá và cũng đã gửi người đến chiêu mộ những sinh viên y tá sắp tốt nghiệp.

Ngoài ra chuyện quan trọng là tiền lương: nhiều tỉnh bang như tỉnh bang British Columbia đã trả lương y tá cao hơn nhiều tỉnh bang khác.

NTH (Theo CBC)

Tin tức khác...