Tân thủ hiến của tỉnh bang Quebec

Montreal: Đảng Liên Minh Tương Lai Quebec ( Coalition Avenir Quebec, CAQ) đã oanh liệt hạ đảng cầm quyền Tự Do trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec, trong cuộc bầu cử diễn ra trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 10.
Đảng CAQ đã chiếm đa số ghế ở nghị viện tỉnh bang, nhờ vào sự ủng hộ của những người Quebecois nói tiếng Pháp, và nhờ vào số những người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ hiến Couillard và của đảng Parti Quebecois đã ở nhà, không đi bỏ phiếu.
Đảng CAQ chiếm 74 ghế và với số phiếu ủng hộ của cử tri 13 phần trăm cao hơn so với đảng Tự Do.
Đảng CAQ chiếm phần lớn ghế ở những vùng ngoại ô của các thành phố Montreal, Quebec và ở vùng trung và miền tây tỉnh bang.
Tỷ lệ những cử tri gốc đảng Tự Do đi bầu phiếu chỉ ở mức 25 phần trăm, và đây là mức tỷ lệ đi bầu của những cử tri gốc đảng Tự Do thấp nhất từ trước đến nay, và cũng là lý do khiến đảng cầm quyền Tự Do thất cử.
Số người ủng hộ đảng Parti Quebecois còn tệ hại hơn nữa: chỉ thắng có 9 ghế và với 17.1 phần trăm số phiếu ủng hộ và vì thế đảng này mất tính cách một đảng trong nghị viện tỉnh bang.
Đảng Quebec Solidaire chiếm 10 ghế trong cuộc bầu cử.
Thủ lãnh Jean Francois Liseé của đảng PQ đã bị mất ghế và đã tuyên bố từ chức đảng trưởng ngay sau đó.

Tin tức khác...