Tân thị trưởng thành phố Oshawa từng là kẻ nghiện ma túy và là người không nhà.

Oshawa, Ontario: Trong cuộc bầu cử thị chính diễn ra trong ngày 22 tháng 10 vừa qua ở tỉnh bang Ontario, cư dân ở thành phố Oshawa đã bầu lên một tân thị trưởng và đó là ông Dan Carter.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm thứ tư ngày 24 tháng 10, tân thị trưởng thành phố Oshawa đã nói là nếu không có người chị ( hayem) thì ông ta đã không có như ngày nay!
Theo lời ông thị trưởng Carter thì bà chị Maureen đã cứu ông.
28 năm trước đây, ông Carter là một người không nhà, không học vấn và phải chật vật vì nghiền ma túy và nghiền rượu, đã khiến ông phải sống cô lập, xa lánh bạn bè và người thân.
Một ngày 28 năm trước, trong nỗi tuyệt vọng, ông Carter điện thoại cho bà chị Maureen cho biết là ông ta chắc sắp chết.
Bà Maureen đã kêu ông Carter tới nhà, phụ giúp đưa ông đi trại cai nghiện.
Dần dần ông Carter đã có công ăn việc làm, là xướng ngôn viên cho đài radio địa phương, làm chủ một cơ sở thương mại.
Năm 2014 ông ra ứng cử và đắc cử nghị viên thành phố Oshawa và thị trưởng thành phố trong cuộc bầu cử thị chính vừa diễn ra.

Tin tức khác...