Sylvain Caron trở thành tân cảnh sát trưởng Montréal

Ông Sylvain Caron chính thức trở thành tân cảnh sát trưởng Montréal sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Tòa Thị sảnh trong tuần qua.

Việc bổ nhiệm ông Caron diễn ra vào thời điểm lực lượng cảnh sát đang trong tình trạng tế nhị. Hồi tháng 11 năm 2017, cảnh sát trưởng Philippe Pichet bị ngưng việc và ông Martin Prud’homme – lúc đó đang là Tổng giám đốc cơ quan An ninh Québec – tạm thời đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng Montréal trong vòng một năm. Trong một bản tường trình, ông Prud’homme nói ưu tiên là tiếp tục ổn định lực lượng và vãn hồi niềm tin công chúng. Ông đề nghị thành lập một văn phòng giám sát vấn đề nội bộ cơ quan cảnh sát.

Trong bản tường trình về các vấn đề nội bộ của cảnh sát Montréal, ông Martin Prud’homme khuyến cáo rằng vị cảnh sát trưởng sắp tới cần đến từ bên ngoài và đề nghị hai cái tên khác nhau trong đó có ông Caron. Chính quyền Thị trưởng Valérie Plante sau đó loan báo chọn ông Caron làm người lãnh đạo kế tiếp của lực lượng cảnh sát Montréal.

Ông Sylvain Caron đã phục vụ 37 năm trong ngành cảnh sát, bao gồm 20 năm trong lãnh vực quản trị. Năm 1981, ông gia nhập lực lượng cảnh sát Sorel-Tracy và trở thành giám đốc từ 1997 đến 2002.

Vị tân cảnh sát trưởng cũng từng giữ vị trí quản trị trong lực lượng An Ninh Québec cho đến khi về hưu vào tháng Ba năm 2018.

Ông Caron nói ông đang hướng tới làm cho lực lượng cảnh sát trở thành biết lắng nghe công chúng và có thể được tin cậy.

Chính sách 10 điểm do ông Caron nêu ra không nhiều chi tiết nhưng bao gồm những bước nhằm tuyển dụng thêm thành phần thiểu số và điều kiện thông tin tốt hơn với công chúng.

Tin tức khác...