Sự tốn kém của tình yêu

Toronto (CTV): Sa vào cạm bẫy của tình yêu thì có những lúc thật vui, nhưng cũng có lúc thật buồn, như câu hát mà chúng ta vẫn hay nghe “đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”, và buồn nhiều hơn vui.
Ngày xưa ở Saigon còn trường đua ngựa Phú Thọ, nơi đã thu hút nhiều dân nghiền cá độ đến đó hàng tuần. Và khi thua cá độ, nhiều người đã buồn mà thốt lên là ” đường vào trường đua có trăm lần thua, mới có một lần huề”

Tình yêu ở xứ lá phong, cũng còn làm cho hầu bao của người đang yêu nhẹ bớt!

Theo kết quả của một cuộc khảo cứu mới đây của tổ chức RateSupermarket.ca vừa được phổ biến, thì chi phí cho những chuyện tình lãng mạn của một cặp tình nhân người Canadians, đã gia tăng 22.8 phần trăm trong năm nay.

Chi phí tình yêu ở Canada hiện nay ở mức 61,821 dollars.

Những chi phí này, theo tổ chức, The RateSupermarket.ca bao gồm chi phí cho một năm hẹn hò, một năm hứa hôn và chi phí đám cưới.

Theo bà Penelope Graham của The RateSupermarket.ca thì với sự xuống giá của đồng Gia kim, chi phí cho một cuộc tình lãng mạn ở Canada, còn cao hơn nữa trong năm nay?

Tin tức khác...