“Sóng thủy triều đã đổi hướng” trong nền kinh tế của hai thành phố Calgary và Edmonton.

Edmonton: Theo bản tường trình vừa công bố của tổ chức tham vấn the  Conference Board of Canada thì với  giá dầu thô tiếp tục gia tăng trong những ngày qua, chiều hướng của nền kinh tế ở hai thành phố Edmonto và Calgary đã đổi hướng, thay vì đi xuống đã trên đà tiến triển trở lại. Cũng theo tổ chức the Conference Board of Canada, thì hàng ngàn công ăn việc làm gia tăng ở hai thành phố này: nền kinh tế của thành phố Calgary gia tăng lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong khi theo những tiên đoán thì nền kinh tế của thành phố  Edmonton có thể  gia tăng 2.4 phần trăm trong năm nay.

Theo  tổ chức  the Conference Board of Canada thì trong năm nay, mức gia tăng kinh tế  ở thành phố Calgary sẽ ở mức 2.3 phần trăm và sẽ có thêm 9 ngàn công ăn việc làm mới cho năm nay và 10 ngàn công ăn việc làm nữa trong năm tới 2018.

Với số công ăn việc làm gia tăng, tổ chức  the Conference Board of Canada cũng tiên đoán là tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Calgary sẽ giảm từ mức  9.4 phần trăm trong năm ngoái 2016 xuống còn 8 phần trăm trong năm 2018.

Trong năm 2016, thành phố Calgary đã mất đi 12,500 công ăn việc làm. Cũng trong năm 2016, số cơ sở thương mại  ở thành phố Calgary để trống lên đến 25 phần trăm.

 

Tin tức khác...