Sòng bài Woodbine sẽ giúp thành phố Toronto thâu vào 30 triệu dollars lợi tức hàng năm.

Toronto: Sòng bài Woodbine ở phía bắc của thành phố Toronto, hiện đang xây cất, và sẽ hoàn tất vào năm 2022.
Theo một bản tường trình mới đây của cơ quan đặc trách về xổ số và trò chơi tỉnh bang Ontario (OLG), thì khi sòng bài này xây cất xong, số lợi nhuận mà thành phố Toronto thâu vào từ sòng bài sẽ từ mức 26 triệu dollars lên đến 31 triệu dollars hàng năm.
Tuy nhiên nhiều câu hỏi đã được đặt ra là số lợi nhuận mà chính quyền thành phố sẽ thâu vào, là tiền của những kẻ nghiện cờ bạc.
Đồng thời việc mở sòng bạc cũng sẽ gây ra những tội phạm về cướp bóc, những tệ đoan xã hội của những kẻ cần tiền đi chơi ở sòng bài.
Ngoài số lợi nhuận mà chính quyền thành phố thâu vào hàng năm, sòng bài Woodbine cũng tạo thêm 3,700 công ăn việc làm cho cư dân trong vùng vào năm 2022.

Tin tức khác...