Số vàng tìm thấy trong một xúc đất lấy ra từ mỏ, trị giá 10 triệu Mỹ kim.

Beta Hunt, Úc Đại Lợi: Một mỏ vàng ở Úc Đại Lợi có vàng vô số đến nỗi chỉ một xúc đất đào từ xe cần cẩu và trong đó có số lượng vàng trị giá 10 triệu Mỹ kim.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 10 tháng 9, công ty đào vàng RNC Minerals của Canada, nhưng lại có mỏ vàng ở vùng Beta Hunt ở Úc Đại Lợi.
Trong cuộc khai khẩn vàng, một xe cần cẩu đã xúc lên một bucket đất mà sau đó các nhân viên đào vàng của công ty đã lấy được trên 255 ký lô vàng trị giá 10 triệu Mỹ kim.
Theo người thợ mỏ Henry Dole, người đã xúc bucket đất bằng xe cần cẩu thì trong 16 năm làm nghề thợ mỏ, ông ta chưa bao giờ tìm thấy vàng nhiều như thế trong một xúc đất!

Tin tức khác...