Số trẻ em bị bệnh liệt ở Canada gia tăng

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, thì có nhiều trường hợp trẻ em ở Canada bị bệnh liệt,sau khi có hàng chục trường hợp trẻ em bị bệnh liệt ở Hoa Kỳ trong những tuần vừa qua.
Bệnh liệt này có tên là acute flaccid myelitis, là một bệnh mà cơ tay hay chân bị yếu đi sau khi đứa trẻ này bị nhiễm một loại vi rút.
Bác sĩ Jeremy Friedman, bác sĩ nhi đồng ở bệnh viện Sick Children ở thành phố Toronto cho biết là có ít hơn 20 trường hợp trẻ em bị bệnh liệt này ở bệnh viện nhi đồng trong thành phố Toronto.
Nguyên nhân gây ra bệnh liệt trẻ em này chưa tìm ra, nhưng nhiều bác sĩ cho là bệnh liệt gây ra bởi những đặc tính di truyền.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, từ đầu năm cho đến nay có 127 trẻ em bị bệnh liệt AFM và trong số này có 1 trẻ em bị chết. Tuổi trung bình của những trẻ em bị bệnh liệt AFM ở Hoa Kỳ là 4 tuổi.

Tin tức khác...