Số tiền thuế chưa trả của những người Canadians lên đến 44 tỷ dollars.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 25 tháng 6, thì số tiền thuế mà những người Canadians và các công ty Canada đã chưa trả cho sở thuế Canada lên đến 43.8 tỷ dollars.
Cũng theo những ước tính của sở thuế CRA thì số tiền thuế thiếu này có thể gia tăng lên đến 47 tỷ dollars vào năm 2020.
Mặc dù có những hứa hẹn của chính quyền của thủ tướng Trudeau, số tiền thiếu thuế của những người Canadians và các công ty đã gia tăng một năm trung bình là 2 tỷ dollars, trong những năm mà đảng Tự Do lên nắm quyền.
Trong bản ngân sách năm 2016, ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau đã hứa hẹn là sẽ có những biện pháp tìm cách thâu lại những tiền thuế lợi tức chưa đóng, nhưng dường như những nỗ lực đã không thành công?
Trong bản ngân sách năm 2016, chính quyền liên bang đưa thêm cho cơ quan thuế vụ 351.6 triệu dollars trong vòng 5 năm, để cơ quan này có khả năng thâu những số thuế lợi tức chưa đóng của cư dân và các công ty.
Theo bản tường trình của cơ quan thuế vụ liên bang thì lý do chính khiến việc thâu thuế chưa được hoàn hảo là cơ quan này vẫn chưa kiếm đủ những nhân viên đi thâu thuế.

Tin tức khác...