Số thương vụ cần sa trong tháng 11 năm 2018 là 54 triệu dollars.

Ottawa: Theo tin của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 22 tháng giêng thì trong tháng 11 năm 2018, một tháng sau ngày Canada hợp thức hóa việc lưu hành cần sa, số thương vị cần sa trong tháng 11 là 54 triệu dollars, so với số thương vụ 43.1 triệu dollars trong hai tuần lễ của tháng 10, sau ngày cần sa được hợp thức hóa là ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Theo những than phiền của các tiệm bán lẻ cần sa, kể cả những tiệm do chính quyền các tỉnh bang quản trị, thì họ đã không nhận đủ những loại cần sa theo nhu cầu của khách hàng, và vì thế số thương vụ cần sa đã sút giảm.

Tin tức khác...