Số nữ quân nhân trong quân lực Canada chưa đủ theo tỷ số mà thủ tướng Trudeau mong muốn.

Ottawa: Những chuẩn bị cho chính quyền liên bang Canada, gửi 200 binh sĩ đến làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình tại Mali, Phi Châu, dưới sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc.
Và đây là một sứ mệnh bảo vệ hòa bình đầu tiên trong thời của thủ tướng Trudeau.
Trước đây khi còn tranh cử dân biểu, thủ tướng Trudeau đã hứa là khi ông ta lên nắm quyền, sẽ tìm cách nâng số nữ binh sĩ trong quân lực Canada lên đến tỷ lệ 15 phần trăm vào năm 2020
Tuy nhiên theo những thống kê mới nhất thì tỷ lệ số nữ binh sĩ trong quân lực Canada đã lên đến 14 phần trăm.
Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí, ông Harjit Sajjan, tổng trưởng quốc phòng đã nói là quân lực Canada đã phải tuyển chọn những binh sĩ có khả năng hoàn thành những vai trò mà họ được giao phó.
Canada sẽ gửi 200 binh sĩ cùng 6 trực thăng đến xứ Mali, làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Tin tức khác...