Số nhà xây cất ở Canada trong tháng tư sút giảm

Toronto: Theo bản tin của cơ quan đặc trách kiểm soát về nhà cửa và nợ nhà, CMHC, phổ biến trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 5 vừa qua, thì  số nhà mới xây ở Canada trong tháng tư đã sút giảm, nhưng số nhà xây này,  vẫn ở mức cao trong vòng 5 năm qua.

Trong tháng tư, số nhà  mới xây đã gia tăng lên đến mức  214,098 căn nhà  tính theo tỷ lệ nguyên năm, so với mức  252,305 căn trong tháng 3 trước đó.

Theo ông Nick Exarhos, kinh tế gia của công ty  CIBC Capital Markets thì số nhà xây cất trong năm nay ở Canada đã ở bước đầu rất tốt cho nguyên năm, ở mức  cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Tin tức khác...