Số nhà độc lập mới xây cất gia tăng cao ở tỉnh bang Prince Edward Island.

Thành phố Charlottetown

Charlotettown, P.E.I.: Theo bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 5 tháng 9, số nhà độc lập mới được xây cất trong 6 tháng đầu năm nay, đã tăng gấp đôi so với số nhà xây trong 6 tháng đầu năm ngoái, và gia tăng gấp 3 lần so với tỷ lệ số nhà xây cất mới trên toàn Canada.

Trong sáu tháng đầu năm nay, số tiền đầu tư vào việc xây thêm nhà cửa ở tỉnh bang P.E.I. gia tăng 25.4 phần trăm so với cùng thời gian năm ngoái, trong khi số tiền đầu tư vào việc xây nhà cửa trên toàn quốc chỉ gia tăng 7.4 phần trăm.

Tỉnh bang đứng hàng thứ nhì trong việc xây cất thêm nhà cửa là tỉnh bang Manitoba với mức gia tăng là 17 phần trăm.

Dân số tỉnh bang P.E.I. đang trên đà gia tăng với số di dân mà đặc biệt là di dân Trung quốc, đang ào ạt đến tỉnh bang này trong những năm qua. Cộng thêm số người tỵ nạn Syria vừa được chấp thuận cho định cư ở Canada.

 

Tin tức khác...