Số nhà bán được ở Toronto sút giảm 40 phần trăm

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ năm ngày 3 tháng 8, thì số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 7 vừa qua là  5,921 căn, sút giảm 40.4 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 7 năm ngoái.

Số lượng nhà độc lập bán được giảm sút nhiều nhất : 47.4 phần trăm.

Số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario đưa ra những biện pháp  ngăn cản sự gia tăng của giá nhà ở tỉnh bang vào ngày 20 tháng 4 năm nay.

Giá nhà  cũng sút giảm : giá trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto hiện nay là  $746,218, sút giảm  so với giá nhà lên đến mức cao nhất vào tháng 4  là $920,791.

Tin tức khác...